Začiatkom roku 2014 sme dokončili v spolupráci s firmou Hydrotrajekt s.r.o. vizualizáciu vodnej nádrže Tichý potok pre štátny podnik Vodohospodárska výstavba. Práce na projekte trvali približne dva mesiace. Najviac času sme strávili modelovaním zložitého terénu podľa vrstevníc. Terén mal rozmery približne 10 x 7,5km. V scéne sa nachádza 750 000 3d listnatých stromov.

Účelom vodnej nádrže bude zásobovať východoslovenský region pitnou vodou. Priehrada by mala byť situovaná na hornom toku rieky Torysa nad obcou Tichý potok. Hlavným objektom stavby je priehrada, ktorej cena by mala byť 332 miliónov eur. So svojou výškou 61 metrov bude patriť Tichý Potok k najvyšším na Slovensku. Hrádza bude vybudovaná zo štrku a hliny. Štrk bude tvoriť stabilizačnú časť priehrady, hlina tesniacu. Štrk sa získa z údolia Torysy nad priehradou, ktoré bude následne zatopené. Pod tesniacou časťou priehrady bude vybudovaná injekčná chodba, z ktorej sa zainjektuje podložie priehrady. Za účelom odvádzania povodňových prietokov, umožnenia  prázdnenia nádrže, odoberania vody na vodárenské účely a vypúšťania zaručeného minimálneho prietoku do koryta Torysy pod priehradou, bude vybudovaný tzv. združený funkčný objekt. Tento bude pozostávať z veže na návodnej strane priehrady a odvádzača s komunikačnou štôlňou pod priehradou.Projekt nie je zaradený do Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014-2020 a teda úvahy o výstavbe vodnej nádrže Tichý Potok sú podľa ministerstva životného prostredia momentálne z ekonomických dôvodov neaktuálné.

vizualizácia vodnej nádrže Tichý potok

vizualizácia vodnej nádrže Tichý potokvizualizácia vodnej nádrže Tichý potokvečerná vizualizácia vodnej nádrže Tichý potokvizualizácia vodnej nádrže Tichý potokvizualizácia vodnej nádrže Tichý potokvizualizácia vodnej nádrže Tichý potok